De definitie van een appellatie, een beschermde geografische oorsprong – sinds 1947

De OIV bestaat 100 jaar. Ter ere daarvan brengt deze internationale wijnorganisatie iedere maand een resolutie onder de aandacht. In juli is de ‘definitie van een appellatie’ aan de beurt.

Sinds dit jaar is de OIV gevestigd in Dijon, de hoofdstad van de Bourgogne. De Organisation Internationale de la Vigne et du Vin is in 1924 opgericht als antwoord op de internationale wijncrisis als gevolg van een golf van fraude en de naweeën van de phylloxera, de alles vernietigende druifluis, eind 19de eeuw.

Waar moe(s)t een appellatie aan voldoen?

In 1947 nam de OIV haar eerste definitie van een oorsprongsbenaming – een appellatie – aan met resolutie AG 1/47-ECO. Die begint als volgt:

Een wijn of een wijnbrandewijn kan alleen een oorsprongsbenaming dragen als deze door gebruik is geheiligd en een bewezen reputatie heeft. Deze reputatie moet voortvloeien uit kwalitatieve kenmerken die worden bepaald door de volgende factoren:

  • Natuurlijke factoren waarvan de rol doorslaggevend is: het klimaat, de aard van de bodem, de druivensoort(en) [druivenrassen], de blootstelling. Deze factoren maken het mogelijk een productiegebied te definiëren dat moet worden afgebakend.
  • Factoren als gevolg van menselijk handelen, waarvan de rol min of meer van invloed is: teeltmethoden [wijnbouw], wijnbereiding [vinificatie] en, voor sterke drank, de distillatieprocessen.

Appellation d’origine protégée/contrôlée (AOP/AOC)

Appellation d'origine protégée/contrôlée (AOP/AOC)

De Appellation d ‘Origine Protégée (AOP) – in het Nederlands Beschermde OorsprongsBenaming (BOB), duidt een product aan waarvan alle productiefasen zijn uitgevoerd volgens beproefde technieken binnen hetzelfde geografische gebied, waardoor het product zijn kenmerken krijgt. Het is een Europees symbool dat de productnaam in de hele Europese Unie beschermt.

De Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) verwijst naar producten die voldoen aan de criteria van de AOP en beschermt de benaming op het Franse grondgebied. Het is volgens de website van de INAO een stap in de richting van de AOP.

Andere bronnen geven aan dat de AOP de AOC in 1992 heeft vervangen. En dat in Frankrijk beide termen nog steeds door elkaar in gebruikt zijn. Maar officieel is dus alleen de AOP-benaming correct.


Misschien ook leuk om te lezen …

Print Friendly, PDF & Email